Chị hàng xóm Kana Mito cuồng dâm và anh chàng số sướng, sau khoảng 15 thì cậu thanh niên đã cởi bỏ chiếc váy ra đến lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần lót ren đỏ để bảo vệ con bướm của chị hàng xóm, sex chị hàng xóm Kana Mito tay cậu thanh niên đưa xuống lột chiếc quần ra thì chị hàng xóm giữ tay cậu thanh niên lại nhưng sức chị hàng xóm làm sao bằng cậu thanh niên được, lập tức chiếc quần đã trong tay cậu thanh niên và cậu thanh niên biết việc chị hàng xóm làm có lẽ chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi vì có chị hàng xóm cũng thèm đụ lắm rồi.